Mestverwerking Flevoland

Met onze biogas installatie willen we bijdragen aan innovatie en een beter milieu. Dit doen we door van restmaterialen energie te maken

 

Van der Knaap mestverwerking is een jong bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het verwaarden van mest en het produceren van biogas en windenergie. Al 5 jaar zijn wij expert op het gebied van biogasproductie en het bewerken van mest.

Sinds september 2013 hebben wij onze biogasinstallatie uitgebreid met een mestverwerkingsinstallatie. Dit houdt in dat wij alle mest uit de biogasinstallatie een uur lang verhitten op 70 graden. Dit noemen wij hygiëniseren. Daarna scheiden wij de mest in een dunne en in een dikke fractie. Beide mestsoorten zijn dan exportwaardig. Vanaf 1 januari 2014 is er een nieuwe mestwetgeving. Dit houdt in dat ieder bedrijf met een overschot aan mest een bepaald percentage daarvan moet laten verwerken. Dit percentage is afhankelijk van de regio waarin uw bedrijf gevestigd is. Dit percentage zal ieder jaar oplopen.


Wat kunnen wij voor u betekenen?

Met ons kunt u een mestverwerkingsovereenkomst afsluiten om de overtollige mest van uw bedrijf te laten verwerken. U levert de mest aan ons aan waarna wij het vergisten en hygiëniseren. Vervolgens maken wij een product op maat voor onze afnemer in het buitenland. Dit kan droge mest zijn maar zelfs ook gekorreld. Op deze manier heeft u aan uw verwerkingsplicht voldaan.

Wilt u uw mestverwerkingsplicht overdragen zonder daadwerkelijk mest te leveren, dan bent u bij ons ook aan het goede adres. Wij kunnen dan met u een Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO) afsluiten. Deze overeenkomst geldt voor één kalenderjaar.


Regio's

Wij kunnen mest verwerken voor bedrijven uit heel Nederland en zijn met name actief voor bedrijven uit Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord Holland, Friesland en Overijssel.


Interesse of vragen?

Bel of Mail:
Arno van der Knaap
mtsvdknaap[at]solcon.nl
tel 0650616101
Zeewolde


Arno van der Knaap met een artikel in de Nieuwe Oogst over mestvergisting